Hälsostegen är årets motionskampanj.
Varför ska man delta?

Målsättningen är att öka vardagsmotionen så att varje deltagare går åtminstone hälsofrämjande 10000 steg/dag eller 300000 steg under kampanjtiden.

Hör du till målgruppen?
Målgrupp är Folkhälsans medlemmar (från 15 år), och personal.

När pågår kampanjen?
Kampanjen pågår under trettio dagar, 1 - 30.10.2015. Det är under den tiden man räknar sina steg.

Registrering
Registrering är möjlig under tiden 22.9 (kl. 9.00) -  15.10.2015 (kl. 24.00)

Sista inmatningsdag
Sista inmatningsdag är 11.11.2015 kl. 24.00
Efter det kan man logga in, men inte längre mata in sina steg.

Dagens Hälsostegare
Varje dag kl 12:00 utses en slumpmässigt vald person, som föregående dag matat in 10 000 steg eller mera. Detta är Dagens Hälsostegare.

Stegmätare i startpaketet
Då du anmält (registrerat) dig till kampanjen får du innan kampanjen börjar en bekräftelse per e-post. De 200 första som registrerar sig får en stegmätare (gäller inte de som redan tidigare år fått en stegmätare av Folkhälsan). Stegmätarna skickas per post. Har du redan en stegmätare så kan du gärna använda den.

Vinn priser!
Bland alla individuella deltagare utlottas fina priser. Bl.a. ett presentkort à 200 euro till en sportaffär nära dig och Folkhälsan produkter. Utlottningen sker den 12 november 2015.
Den som registrerat sig och fyllt i sina steg via denna hemsida deltar automatiskt i utlottningen.

Tävling mellan Folkhälsans föreningar
I tävlingen mellan Folkhälsanföreningarna finns det två tävlingsklasser; en klass för föreningar med 1-150 medlemmar och en klass för föreningar med över 151 medlemmar. Följ med ställningen i Tio i topp-listorna nere på startsidan.

Den föreningen som går flest steg per föreningsmedlem vinner. Vinsten är ett av Folkhälsans upplevelsepaket, t.ex. sexsnack, utelivsverksamhet, föreläsning etc. (valfritt paket).

Tävling mellan Folkhälsans personalenheter
Nytt för i år är att också personalenheterna är uppdelade i två tävlingsklasser; en klass för enheter med 1-14 arbetstagare och en klass för enheter med 15 eller flera arbetstagare.

Personaltävlingens idé är att kröna den avdelning som har flest steg i förhållande till hur många som arbetar på avdelningen. Därför gäller det att engagera så många arbetskolleger som möjligt. Priset i tävlingen är en delikatesskorg till hela avdelningen samt möjlighet till massage för de på avdelningen som deltagit aktivt. Följ med ställningen i Tio i topp-listan nere på startsidan.

Hur räknas dina steg?
Dina egna steg adderas. Du ser din personliga summa i guldkronan på startsidan.

Vad visar grafen nere på startsidan?
Grafen till vänster nere på startsidan: Mina steg (gråa kurvan), jämfört med medeltalet av alla deltagares steg (orange kurva). Går jag mer eller mindre än medeltalet?