Anmälning börjar 22 september kl. 9:00.

Stegmätare utdelas gratis till de 200 först registrerade som inte tidigare år har fått en.

Hälsostegen riktar sig till medlemmar och personal och pågår 1-30 oktober.

Här kan du bli medlem

Material